Covid-19 – zasady przyjęć


ZASADY PRZYJĘĆ PACJENTÓW OD 20-04-2020r.

Szanowni Państwo, dla utrzymania Waszego i naszego bezpieczeństwa na najwyższym poziomie wprowadziliśmy dodatkowe bardzo restrykcyjne procedury, dodatkowe środki ochrony, jak również najnowsze, profesjonalne systemy dezynfekcji powietrza i powierzchni. W związku z tym czasowo zmieniony został regulamin i cennik placówki.

 1. Umawiamy wizyty wyłącznie telefonicznie.
  Jeżeli nie możemy odebrać – oddzwonimy.
  Umówić może się tylko jedna osoba, na jedną wizytę.
 2. Rano, w dniu wizyty lub w godzinach popołudniowych dnia poprzedzającego dostaną Państwo sms’em lub mailem do wypełnienia wywiad epidemiologiczny.
 3. Przyjmujemy Pacjentów tylko całkowicie zdrowych, bez kontaktów z osobą chorą (w domu, pracy, itp.), nie przebywających na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 4. Do gabinetu Pacjenci proszeni będą wyłącznie pojedynczo (wyjątek stanowi dziecko do lat 18-tu, które przychodzi ze zdrowym, jednym rodzicem/opiekunem prawnym).
  Nie będą wpuszczane dodatkowe osoby np. rodzeństwo, drugi rodzic. itp
  Prosimy nie przyjeżdżać wcześniej. Pacjent na wizytę oczekuje na zewnątrz – w samochodzie lub pobliskim parku.
  Poczekalnia będzie nieczynna.
  Po wyjściu jednego Pacjenta, gabinet będzie dezynfekowany (ok.30 min) i następnego poprosimy telefonicznie (proszę zabrać ze sobą naładowany telefon).
 5. Poproszeni będą Państwo zdezynfekowanie rąk + zmierzona zostanie Państwu temperatura.
 6. Preferowane są płatności bezgotówkowe.
Call Now Button